Privacy Statement Kroonbergs | Karthaus

1. Inleiding

Kroonbergs | Karthaus gevestigd aan de Bergse Dorpsstaat 111 in Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kroonbergs | Karthaus is een winkel / interieurstudio die zich richt op verkoop en advies in de interieurbranche.

Contactgegevens

Kroonbergs | Karthaus
Bergse Dorpsstraat 111
3054 GC<  ROTTERDAM

010-4186360
KvK: 24102528
Btw nr.: NL 813340196 B01

www.kroonbergskarthaus.nl
info@kroonbergskarthaus.nl

Kroonbergs | Karthaus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw gegevens doen en hoe u uw wensen rondom die gegevens kunt aangeven. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Frans Karthaus via frans@kroonbergskarthaus.nl

2. Doel Gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Kroonbergs | Karthaus. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Versturen van Nieuwsbrieven
Kroonbergs | Karthaus stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn enerzijds commercieel, anderzijds ter informatie over ontwikkelingen en trends in onze branche. Voor deze nieuwsbrieven wordt uitsluitend uw mailadres verzameld als u zich aanmeldt via onze website.

2.2 Administratie
Kroonbergs | Karthaus verzamelt uw persoonsgegevens voor de administratieve ondersteuning van onze werkzaamheden. Wij verzamelen uitsluitend de benodigde gegevens voor het verzenden van offertes, opdrachtbevestigingen en declaraties. Hierbij gaat het om uw naam, adres, woonplaats en bijvoorbeeld ook telefoonnummers en emailadressen.

2.3 Verzenden mailing per post
Kroonbergs | Karthaus verstuurd incidenteel een mailing per post naar uw huisadres. Deze mailings bevatten productinformatie en/of een aankondiging van speciale events. Voor deze mailings gebruiken wij uw naam, adres en woonplaats.

2.4 Analytics
De website van Kroonbergs | Karthaus verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Het gaat hierbij om informatie zoals de duur van uw websitebezoek, of de pagina’s die u bezoekt.

Alle gegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met partijen betrokken bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

3. Ontvangers

De gegeven die Kroonbergs | Karthaus van u ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief wordt, uw mailadres automatisch opgeslagen via de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2 Combell
De e-mail van Kroonbergs | Karthaus worden gehost door Combell. Als u contact opneemt via de mail worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell. De website en backups van de website worden ook bij Combell opgeslagen.

3.3 Davilex
Uw NAW gegevens t.b.v. de uitvoering van onze werkzaamheden en het versturen van mailings per post worden opgeslagen in het programma Davilex Relatiebeheer. De gegevens en backup daarvan worden opgeslagen op onze eigen computer.

3.4 Twinfield
Voor onze financiële administratie gebruiken wij het boekhoudprogramma Twinfield. Hiervoor worden behalve uw naam en eventueel voorletters geen gegevens van uw opgeslagen. Backups van dit programma worden door Twinfield beheerd.

4. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kroonbergs | Karthaus, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden voortvloeiende uit onze bedrijfsvoering, tenzij een wettelijke regeling ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

4.1 Het versturen van Nieuwsbrieven
Uw mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag hiervan is voor onbepaalde tijd. Uw inschrijving kunt u namelijk zelf ongedaan via de link onder de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar frans@kroonbergskarthaus.nl

4.2 Administratie
De gegevens die we van u verzamelen in het programma Davilex Relatiebeheer. t.b.v de administratieve uitvoering van onze werkzaamheden, worden gedurende twee jaar bewaard, tenzij een wettelijke regeling ons verplicht die voor een langere periode te bewaren.

4.3 Mailing per post
Uw adresgegevens worden door ons tot zeven jaar na de uitvoering van onze laatste opdracht, of contact bewaard. Indien u deze mailing niet langer wenst te ontvangen kunt u dat aangeven via frans@kroonbergskarthaus.nl

4.4 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

5. Beveiliging

Van uw persoonsgegevens wordt gedurende uitvoering van de opdracht een dossier aangemaakt. Dat dossier wordt na beëindiging van de opdracht vernietigd. Uw gegevens worden daarna uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Kroonbergs | Karthaus of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Kroonbergs | Karthaus privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Kroonbergs | Karthaus gebruikt naast technische en functionele cookies analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kroonbergs|Karthaus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met frans@kroonbergskarthaus.nl

6. Uw rechten

6.1. Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Kroonbergs | Karthaus zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kroonbergs | Karthaus Je krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om die te laten rectificeren door Kroonbergs | Karthaus. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

6.3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Kroonbergs | Karthaus opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Kroonbergs | Karthaus al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Kroonbergs | Karthaus vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Kroonbergs | Karthaus niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.6.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Kroonbergs | Karthaus uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen.

Het gebruik maken van deze rechten kan via frans@kroonbergskarthaus.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Kroonbergs | Karthaus verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan de verkoop van producten of het aanbieden van onze diensten en de uitvoering van werkzaamheden die daaruit voorvloeien. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die wij van u vragen, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Maar ook voor de verzending van offertes, opdrachtbevestigingen en declaraties.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Kroonbergs | Karthaus met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld de uitvoering van de werkzaamheden), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Kroonbergs | Karthaus behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Kroonbergs | Karthaus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kroonbergs | Karthaus te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op met Frans Karthaus / Bergse Dorpsstraat 11 / 3054 GC Rotterdam of via: frans@kroonbergskarthaus.nl